Đối với đội ngũ PC là người đại diện cho một thương hiệu thì hình ảnh riêng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo sự thành công cho bản thân. Khóa học này được thiết kế đặc biệt dành cho đội ngũ PC nhằm giúp học viên:

Thay đổi nhận thức của bản thân về tác phong, phong cách của mình.

Biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua diện mạo bên ngoài

Học được những kỹ năng về phong cách giao tiếp và thể hiện vẻ bề ngoài lịch thiệp để

Xây dựng hình ảnh PG chuyên nghiệp đại diện cho sản phẩm/công ty

Thay đổi thái độ, nhận thức, suy nghĩ và có thái độ tích cực đối với công việc, đồng  nghiệp, cấp trên và công ty

Tìm thấy niềm vui trong công việc từ đó phát huy tính sáng tạo, tích cực và gắn kết cùng sự phát triển của tổ chức.

Tại sao cần phải có PG chuyên nghiệp, những tiêu chuẩn cần thiết để trở thành một PG chuyên nghiệp, yêu cầu kiến thức, kỹ năng và đức tính cần thiết để trở thành một PG thành công ...
Cách trang điểm đẹp và sang trọng, tác phong bên ngoài từ đầu đến chân, cách giao tiếp từ ngữ thích hợp, cách giao tiếp cử chỉ thích hợp ...
Hiểu rõ giá trị của việc xây dựng mới quan hệ khách hàng, hiểu rõ việc xây dựng uy tín, hình ảnh và thương hiệu của sản phẩm cao cấp, công ty và cá nhân PG, cách tiếp nhận các lời từ chối, phản biện của khách hàng ...